solid separator
dashed separator
Mindannyian a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékén oktatunk tartószerkezeti tárgyakat építész hallgatók számára. Szinte minden, a tanszéken tanított tárgy oktatásában részt veszünk. Az általunk magyar és angol nyelven oktatott tárgyak:
 • Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe

 • Statika

 • Szilárdságtan I. és II.

 • Tartószerkezetek modellezése

 • Különleges tartószerkezetek

 • Vasbeton tartószerkezetek

 • Acél tartószerkezetek

 • Fa tartószerkezetek


Mindezek mellett tartószerkezeti konzulensként közreműködünk a kari komplex- és diplomatervezés tárgyak oktatásában.

A Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék által kiadott oktatási segédanyagok: jegyzetek, segédletek és példatárak elkészítésében is részt vettünk és veszünk. Ezeket nem csak a hallgatók használják, de a gyakorló mérnökök körében is népszerűek.

A tantárgyakról és az oktatási segédanyagokról bővebb információ a tanszék honlapján érhető el: www.szt.bme.hu.

dashed separator

We all teach structural subjects to architect students at the Budapest University of Technology and Economics at the Department of Mechanics, Materials and Structures. We participate in the teaching of almost all subjects of the department. Subjects we teach in Hungarian and English:

 • Introduction to Structural Design

 • Statics

 • Strength of Materials I. and II.

 • Design of Load-Bearing Structures

 • Special Load-Bearing Structures

 • Reinforced Concrete Structures

 • Steel Structures

 • Timber Structures

 

We also participate in consulting Complex- and Diploma Design Projects of the students as Structural Consultants.

We were and are also involved in the preparation of Lecture Notes, Design Aids and Exercise Books used not only by architect students but also by practicing Civil and Structural Engineers.

You can find more information about the subjects and aids at the homepage of the department: www.szt.bme.hu/index.php/en.

solid separator