solid separator
dashed separator
dashed separator

ASA SZOCIÁLIS ÉPÜLET, GYÁL

 

A hulladékgazdálkodással foglalkozó cég gyáli telephelyének fejlesztése során az irodáknak helyet adó főépület kibővítésére és egy öltözőket tartalmazó új szociális blokk megépítésére került sor.

A meglévő főépületre annak hossztengelyében került egy toldalék rész, az eredetivel megegyező szerkezettel, de attól dilatációval teljesen elválasztva. A födémek a pillérsoron túlnyúló konzolos gerendákra támaszkodnak.

Az új szociális épület falazott tartószerkezetű, monolit vasbeton közbenső födémmel és faszerkezetű zárófödémmel. A felső szinten körbefutó szalagablakok miatt a 12 méter fesztávolságú rétegelt-ragasztott fa főtartók rövid fa oszlopokon állnak. A csomópontokat úgy kellett kialakítani, hogy képesek legyenek felvenni a keret síkjában és arra merőlegesen ható vízszintes terhekből származó igénybevételeket is.

Tartószerkezetileg érdekes feladat volt a kétkarú vasbeton lépcső, melyet három oldalról függönyfal vesz körül, és a szabadon lebegő pihenőlemez alátámasztását a karok adják.

« Vissza

Beruházó: ASA Magyarország Kft
Építészet: Bánáti + Hartvig Építész Iroda
Statikus tervező: Kovács Csaba, Bacsik Dávid, Csuka Bernát
Időpont: 2007 augusztus
Funkció: ipar
Feladat: kiviteli terv
Szerkezet: falazott
Anyag: vasbeton, fa
Méret: közepes

dashed separator

SOCIAL BUILDING, ASA, GYÁL

 

The extension of the operational building and the construction of a social block took place as part of the development of the site in Gyál of the waste management company.

The operational building has been expanded along its longitudinal axis. The structure of the expansion is the same as that of the existing building but it is separated and the slabs are supported by beams with cantilevers extending beyond the line of the pillars.

The new social block has masonry walls with reinforced concrete intermediate slab and timber roof. Due to the continuous window running around the top floor the 12 meter span glued-laminated timber beams are supported by short timber columns. The joints were designed to withstand the forces generated by the horizontal forces both parallel and perpendicular to the plane of the frame.

Structurally challenging problems was the reinforced concrete staircase surrounded by curtain walls on three sides. The floating landing is supported by the waist slabs.

« Back

Investor: ASA Magyarország Kft
Architecture: Bánáti + Hartvig Építész Iroda
Structural design: Csaba Kovács, Dávid Bacsik, Bernát Csuka
Date: August 2007
Sector: industrial
Work: final design
Structure: loadbearing walls
Material: reinforced concrete, timber
Size: medium

solid separator